Rekreačné poukazy

Využite príspevok na rekreáciu už dnes

Vyberte sa na turistiku, do kúpeľov alebo spoznajte nové miesta. Príspevok na rekreáciu môžete využiť jednoducho aj prostredníctvom portálu Boomer. Stačí si vybrať pobyt na minimálne 2 noci na území Slovenska a vypýtať si od zariadenia účtovný doklad.
Je to naozaj jednoduché, však?

Ako na to?

Pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v nej najmenej 24 mesiacov.

Presnú informáciu vám poskytne váš zamestnávateľ.

Vyberiete si pobyt na Slovensku s najmenej dvomi prenocovaniami.

Užijete si skvelý pobyt :)

Uistite sa, že od zariadenia dostanete potvrdenie (účtovný doklad) s vašim menom. Ak platíte rekreačným poukazom, doklad nepotrebujete.

Overte si či doklad vystavený zariadením obsahuje všetky potrebné údaje a či spĺňa smernice vášho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ vám preplatí 55% z celého účtu za pobyt až do sumy 275 € za rok.

Pozrite si video, ako využiť príspevok na rekreáciu.

Ako uplatnit

 1. Vyberte si pobyt, ktorý sa vám páči z našej ponuky.
 2. Pri pobyte žiadajte účtovný doklad, ktorý obsahuje všetko potrebné. Čo musí účtovný doklad obsahovať?
 3. Po návrate z pobytu odovzdáte zamestnávateľovi potvrdenie o platbe spolu s účtovným dokladom z ubytovacieho zariadenia. Potvrdeni o platbe vám príde od portálu Boomer emailom hneď po zaplatení.
 4. Oficiálny postup uplatnenia príspevku na rekráciu cez portáli Boomer a ZľavaDňa nájdete aj na portále finančnej správy.
 1. Vyberte si pobyt, ktorý sa vám páči z našej ponuky.
 2. Svoj nákup môžete zaplatiť rekreačným poukazom vydaným firmami UP, Gustokarta, Benefitplus, Edenred, Doxx
 3. Pri platbe rekreačným poukazom nepotrebujete od ubytovacieho zariadenia účtovný doklad. Všetky informácie o vašom pobyte sa k vášmu zamestnávateľovi dostanú cez vystavovateľa rekreačného poukazu.
 4. Podmienky uplatnenia rekreačného poukazu si určuje váš zamestnávateľ.
Boomer - Benefit plus Boomer - Doxx Boomer - Edenred Boomer - Gusto karta Boomer - Up Rekrea

Na čo môžete príspevok využiť?

 • Na pobytové balíky, ktoré obsahujú najmenej dve prenocovania na území SR, pričom môžu zahŕňať aj stravu a ďalšie služby cestovného ruchu. Dôležité je, aby boli tieto služby na jednom účtovnom doklade spolu s ubytovaním
 • Pre vaše dieťa, na detské tábory a iné organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky. Platí pre deti zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Najčastejšie otázky

Ak máte od zamestnávateľa rekreačný poukaz, stačí ak si v nákupnom procese vyberiete váš typ poukazu. Príjmame rekreačné poukazy vydané firmami UP, Gustokarta, Benefitplus, Edenred, Doxx

Ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu, môžete zaplatiť akokoľvek. Pri pobyte požiadajte ubytovacie zariadenie o účtovný doklad. Účtovný doklad do 30 po pobyte odovzdáte zamestnávateľovi, ktorý vám ho preplatí. Oficiálny postup uplatnenia príspevku na rekráciu cez portáli Boomer a ZľavaDňa nájdete aj na portále finančnej správy.

Aby ste splnili podmienky pre príspevok na rekreáciu, potrebujete od ubytovacieho zariadenia účtovný doklad. Účtovný doklad je faktúra alebo interný doklad. Pozrite si vzor účtovného dokladu, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie. Na doklade od zariadenia si určite skontrolujte:

 • Obsahuje vaše meno a mená osôb, ktoré s vami boli na pobyte
 • Údaje o ubytovacom zariadení
 • Presný dátum vášho pobytu (od, do)
 • Cenu za pobyt a spôsob úhrady
 • Popis poskytovaných služieb
 • Číslo dokladu vystavovateľa (ubytovacieho zariadenia)

Boomer vám automaticky vystaví potvrdenie o zaplatení pobytu. Účtovný doklad, ktorý potvrdzuje absolvovanie pobytu vám musí vystaviť ubytovacie zariadenie. Oficiálny postup uplatnenia príspevku na rekráciu cez portáli Boomer a ZľavaDňa nájdete aj na portále finančnej správy.

Podmienkou pre uplatnenie rekreačného poukazu aj čerpanie príspevku na rekreáciu je, aby váš pobyt trval aspoň dve prenocovania. Prenocovania však nemusia byť v jednom ubytovacom zariadení. Typickým príkladom je 3-dňová turistika kedy prvú noc strávite v jednom ubytovacom zariadení a druhú noc v inom. V takom prípad potrebujete účtovný doklad z oboch zariadení. Potom je zamestnávateľ povinný takýto pobyt preplatiť.

Na pobyt môžete ísť s osobami, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti. To znamená druh/družka, manžel/manželka, vaše deti a deti zverené do náhradnej starostlivosti.

Áno, príspevok na rekreáciu sa vás týka aj ak ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Stačí, ak v deň vášho nástupu na rekreáciu spĺňate podmienku odpracovaných minimálne 24 mesiacov v trvalom pracovnom pomere. Viac informácií o príspevku na rekreáciu pre mamičky nájdete na blogu ZľavaDňa.

Ak žiadate o príspevok na rekreáciu, musíte po skončení pobytu preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky do 30 dní predložením účtovných dokladov, ktoré obsahujú meno zamestnanca.

V prípade, že využívate rekreačný poukaz, nemusím žiadať o preplatenie.

Ak váš zamestnávateľ nemá v internej smernici uvedené, že akceptuje za platbu aj získané kredity, v tom prípade vám zamestnávateľ preplatí sumu, ktorú ste reálne zaplatili zo svojho účtu.

Príklad: ak pobyt stojí 200 eur a vy ste použili 10 eurový ZľavaDňa kredit, zamestnávateľ akceptuje sumu 190 eur, ktorú ste reálne zaplatili. Tento postup odporúča aj Finančná správa SR.

Podmienkou je aby ste na pobyt nastúpili ešte v roku 2019. V takomto prípade vám zamestnávateľ pobyt preplatí z kreditu, ktorý ste mali na rok 2019. Ak by ste na pobyt nastúpili 1.1.2020, pobyt vám preplatí z kreditu na rok 2020.